โปรโมชั่น

ราคายางรถยนต์ขายส่ง สำหรับลูกค้าที่ซื้อยางตั้งแต่ 20เส้นขึ้นไป โปรดโทรสอบถาม

ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ซื้อกับ “ยางถูก.คอม” อยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (รับประกันยางรถยนต์ ภายในระยะเวลา 2ปี หรือ 50,000กิโลเมตร, อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่เริ่มติดตั้งยางรถยนต์เข้ากับรถยนต์) ดูข้อมูลเพิ่มเติม