สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
69692 พฤ 08 มี.ค. 2018
นเรศ ภู่จำปา
รอยืนยันจากลูกค้า
69688 พฤ 08 มี.ค. 2018
พงษ์ศักดิ์ วงศ์ชานนท์
รอยืนยันจากลูกค้า
69686 พฤ 08 มี.ค. 2018
สามารถ อินบำรง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69673 พ 07 มี.ค. 2018
บจก.อเดคอม คอมเพรสโซเรน (ประเทศไทย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69669 พ 07 มี.ค. 2018
บริษัท เซราไทย จำกัด (Tax-ID:0105536084789)
รอยืนยันจากลูกค้า
69653 อ 06 มี.ค. 2018
กิตติพันธ์ บรรณการ
รอยืนยันจากลูกค้า
69652 อ 06 มี.ค. 2018
อารยะ. ด่อหล๊ะ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69649 อ 06 มี.ค. 2018
สันติ มีก่ำ
รอยืนยันจากลูกค้า
69643 จ 05 มี.ค. 2018
วชิรหัตถ์ นามบุตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69641 จ 05 มี.ค. 2018
ราชพฤกษ์ แสนคำคิด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69639 จ 05 มี.ค. 2018
สัมฤทธิ์ ทองสุข
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69627 อา 04 มี.ค. 2018
สมยศ พงศ์พานิช
รอยืนยันจากลูกค้า
69623 อา 04 มี.ค. 2018
คุณธราภรณ์ ขันบำรุง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69609 ส 03 มี.ค. 2018
บรรจง เกตุมาลา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69571 พ 28 ก.พ. 2018
นายศราวุธ ธรรมมัง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69567 พ 28 ก.พ. 2018
ภัทรพล เจนกิจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69566 อ 27 ก.พ. 2018
สมศักดิ์ จันพางาม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69563 อ 27 ก.พ. 2018
ทรงชัย ธานี
รอยืนยันจากลูกค้า
69562 อ 27 ก.พ. 2018
พงศพัศ วงค์วรพันธ์
รอยืนยันจากลูกค้า
69554 อ 27 ก.พ. 2018
วิชัยรัตน์ หงษ์ทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69553 อ 27 ก.พ. 2018
ยุรนันท์ ไชยลังการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69550 อ 27 ก.พ. 2018
จตุรงค์ ตันบัญชานุวัฒน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69537 จ 26 ก.พ. 2018
ร้อยโท รัฐศาสตร์ คงเคว็จ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69529 อา 25 ก.พ. 2018
Sirichai chaikamrop
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69515 ส 24 ก.พ. 2018
วลีวัลย์ (แคท โกโก้)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69509 ศ 23 ก.พ. 2018
ธนภัทร อำพันแสง
รอยืนยันจากลูกค้า
69507 ศ 23 ก.พ. 2018
นายนันธิพัศรย์ ชาวโพธิ์
รอยืนยันจากลูกค้า
69503 ศ 23 ก.พ. 2018
เชิงชาย เลียวธุวพันธ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69498 พฤ 22 ก.พ. 2018
ปรเมษ วัฒนศิริวิบูลย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69496 พฤ 22 ก.พ. 2018
นายอนุวัต เปล่งปลั่ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69495 พฤ 22 ก.พ. 2018
จินดารัตน์ รักสัตย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69479 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ อนุชา คำวีระ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69478 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.แอล.พี.บีช รีสอร์ท (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69477 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ กิตติศักดิ์ หมอกเจริญพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69476 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ พิบูลย์ สุระมณี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69475 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ธีรพงษ์ วิชญเนตินัย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69474 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ธวัชชัย ด้วงทองแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69473 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ มนัมนต์ ทองบุปผา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69472 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ศุภกร พินิจวงษ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69471 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.เจเอ็ม มอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69470 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.วรุตม์เอ็นยิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69469 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ชุมพร ผลประเสริฐ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69468 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ สมบัติ ปูนกลาง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69467 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.เอส.เค.โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แอนด์อินเตอร์เทรดกรุ๊ป
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69456 พ 21 ก.พ. 2018
บริษัท ที.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69450 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ไพทูรย์ เงินกลม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69449 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ พงษ์ศักดิ์ ยุทธนาชัยกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69448 อ 20 ก.พ. 2018
หจก.วรวุฒิกลการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69447 อ 20 ก.พ. 2018
บจก.ทองสุขเสริม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69446 อ 20 ก.พ. 2018
SDS ขนส่ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า