สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
71041 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ อับดุลฮาเลง (จ.ปัตตานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71040 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ จิราภา (จ.หนองบัวลำภู)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71039 จ 04 มิ.ย. 2018
บจก. เจริญนครเวลดิ้ง (จ.นครปฐม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71038 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ ทวีศักดิ์ (จ.พัทลุง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71037 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ พัชรินทร์ (จ.สมุทรสงคราม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71036 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ อำไพร (จ.สงขลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71035 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ ศิริรัตน์ (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71034 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ นันทภพ (จ.ร้อยเอ็ด)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71033 จ 04 มิ.ย. 2018
อู่สุทัศน์ยนต์ (จ.พะเยา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71032 จ 04 มิ.ย. 2018
ร.อ.ฐปกรณ์ (จ.ลพบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71031 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ โชติ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71030 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ รัตนะ (จ.มุกดาหาร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71029 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ สุรชัย (จ.กระบี่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71028 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ ศุภลักษณ์ (จ.เพชรบูรณ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71027 จ 04 มิ.ย. 2018
บริษัท อ่าวไทยทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด (จ.สมุทรสาคร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71026 จ 04 มิ.ย. 2018
บริษัท ยูไนเต็ด แพ็ค จำกัด (จ.สมุทรปราการ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71025 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ รชานนท์ (นครปฐม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71024 จ 04 มิ.ย. 2018
คุณ พูนภัทร (จ.สมุทรปราการ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71017 อา 03 มิ.ย. 2018
กันตินันท์ สงครามยศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71011 อา 03 มิ.ย. 2018
วิเชียร รัตนารมย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70995 พฤ 31 พ.ค. 2018
นาย ฉกาจ ปั้นสุวรรณ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70993 พฤ 31 พ.ค. 2018
จิระพงศ์ ศุภศรี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70991 พฤ 31 พ.ค. 2018
ปุริส อาชวากร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70976 พ 30 พ.ค. 2018
อนุศรา
รอยืนยันจากลูกค้า
70967 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ อภิเดช (จ.ลำปาง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70966 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ สุภาพร (จ.อุดรธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70965 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ธาดา (จ.นนทบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70964 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ พิทยา (จ.เชียงใหม่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70963 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ บำรุง (จ.ปราจีนบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70962 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ คงฤทธิ์ (จ.นครสวรรค์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70961 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ศิริศักดิ์ (จ.นครปฐม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70960 จ 28 พ.ค. 2018
ร.ต.อ.สมเจตน์ (จ.ปัตตานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70958 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ กฤษณะ (จ.เพชรบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70957 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ วิวัฒน์ (จ.สมุทรสาคร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70956 จ 28 พ.ค. 2018
บริษัท บีบีที เซอร์วิสเซส จำกัด (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70954 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ปานศักดิ์ (เขตบางบอน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70953 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ปฏิภาณ (จ.สระบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70952 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ธีวรา (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70951 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ถุงเงิน (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70950 จ 28 พ.ค. 2018
บริษัท เจ เอ็น เอส อันดามัน จำกัด (จ.สมุทรสาคร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70949 จ 28 พ.ค. 2018
หจก.ป.กิตติพันธุ์ (จ.ขอนแก่น)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70948 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ วศิน (จ.ระนอง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70947 จ 28 พ.ค. 2018
ผอ.พงษ์ศักดิ์ (จ.นครราชสีมา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70946 จ 28 พ.ค. 2018
ร้านเศรษฐีเครื่องเย็น (จ.กำแพงเพชร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70945 จ 28 พ.ค. 2018
ส.อ.ธนาทิพย์ (จ.พิษณุโลก)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70944 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ลัคนา (จ.สงขลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70942 จ 28 พ.ค. 2018 - อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70941 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ วงศกร (จ.ลำพูน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70940 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ พัชรินทร์ (จ.สมุทรสงคราม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70939 จ 28 พ.ค. 2018
อู๋เศกสรรค์เซอร์วิส (จ.อยุธยา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า