สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
68364 พฤ 21 ธ.ค. 2017
Sompote Saelee
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68361 พฤ 21 ธ.ค. 2017
อารยะ. ด่อหล๊ะ
รอยืนยันจากลูกค้า
68352 พฤ 21 ธ.ค. 2017
สายฝน สังสมศักดิ์
รอยืนยันจากลูกค้า
68344 พ 20 ธ.ค. 2017
คทายุทธ์ บำรุงยา
รอยืนยันจากลูกค้า
68341 พ 20 ธ.ค. 2017
คุณ สุดาวรรณ์ (สมุทรปราการ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68340 พ 20 ธ.ค. 2017
คุณ ศรัญญา วุฒิ (จ.เชียงราย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68339 พ 20 ธ.ค. 2017
คุณ สังคม พรหมประเสริฐ (จ.ศรีสะเกษ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68338 พ 20 ธ.ค. 2017
บจก.ศิริถาวร ซัพพลาย (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68337 พ 20 ธ.ค. 2017
คุณ กันตธีร์ กุศิริ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68335 พ 20 ธ.ค. 2017
พันตรี ธนิศรณ์ สุทธิกุล (จ.สระบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68334 พ 20 ธ.ค. 2017
คุณ ธรรมนูญ ขจรชมภู (ทวีวัฒนา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68333 พ 20 ธ.ค. 2017
หจก.ไวด์ไลน์ วิศวกรรม2002 (จ.นครปฐม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68332 พ 20 ธ.ค. 2017
คุณ จรัสพร โตชู (ตลิ่งชัน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68313 อ 19 ธ.ค. 2017
อรดา การีมี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68306 อ 19 ธ.ค. 2017
นายณรรษพรรษ พุดด้วง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68304 จ 18 ธ.ค. 2017
ธีระ จันทร์เจริญ
รอยืนยันจากลูกค้า
68296 จ 18 ธ.ค. 2017
คุณ วินัย (จ.เพชรบูรณ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68295 จ 18 ธ.ค. 2017
คุณ ณัฐพงศ์ (จ.สระบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68294 จ 18 ธ.ค. 2017
คุณ หนุ่ม (จ.เลย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68293 จ 18 ธ.ค. 2017
วิทบยาบริการ (จ.จันทบุรี )
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68292 จ 18 ธ.ค. 2017
บจก.ยูแทค สปอร์ต (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68283 จ 18 ธ.ค. 2017
ปภาพัชร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68281 จ 18 ธ.ค. 2017
ทนงศักดิ์ พานเงิน
รอยืนยันจากลูกค้า
68277 จ 18 ธ.ค. 2017
ณปภัช วิมลทรง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68273 อา 17 ธ.ค. 2017
มณฑล พุทธชาติ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68269 อา 17 ธ.ค. 2017
ทรงวุฒิ ดวนใหญ่
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68248 ส 16 ธ.ค. 2017
บริษัท เอส วี ดีเวลลอปเมนท์ 2001 จำกัด (สาขา 2)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68241 ศ 15 ธ.ค. 2017
โอภาส แตงเจริญ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68240 ศ 15 ธ.ค. 2017
กิตติพงศ์ ถาวงษ์กลาง
รอยืนยันจากลูกค้า
68239 ศ 15 ธ.ค. 2017
อัฒพงษ์ อิ่งคำ (จ.ปราจีนบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68238 ศ 15 ธ.ค. 2017
คุณ พงษ์ (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68237 ศ 15 ธ.ค. 2017
คุณ ธนันชัย หมู่ใหญ่ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68236 ศ 15 ธ.ค. 2017
คุณ สาธิตา ไชยชนะ (จ.บุรีรัมย์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68235 ศ 15 ธ.ค. 2017
คุณ ธิดาพร แซ่ติ้ว (จ.ภูเก็ต)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68234 ศ 15 ธ.ค. 2017
คุณ หนุ่ม (จ.เลย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68233 ศ 15 ธ.ค. 2017
คุณ วินัย จันทร์กลิ่ง (จ.เพชรบูรณ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68231 ศ 15 ธ.ค. 2017
คุณ ณัฐกร ดาราววรรณรัตน์ (จ.นครราชสีมา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68230 ศ 15 ธ.ค. 2017
บจก.พรทวีชัย ราชสีมา (จ.นครราชสีมา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68229 ศ 15 ธ.ค. 2017
บจก.ซัคเซสเน็ทเวิร์ด (จ.สมุทรปราการ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68228 ศ 15 ธ.ค. 2017
บจก.ยูนิรีเทล เทรดดิ้ง (สายไหม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68222 พฤ 14 ธ.ค. 2017
ทรงกรต ปลัดวงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68193 พ 13 ธ.ค. 2017
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า (จ.พิจิตร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68192 พ 13 ธ.ค. 2017
คุณ สมบูรณ์ เริงเกษตรวิทย์ (ุบางแค)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68191 พ 13 ธ.ค. 2017
คุณ หนุ่ม (จ.เลย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68190 พ 13 ธ.ค. 2017
ร.อ. บรรเทิง รักบุญ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68189 พ 13 ธ.ค. 2017
คุณ อรนนท์ เชิดโคกสูง (จ.สมุทรสาคร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68188 พ 13 ธ.ค. 2017
คุณ ธัญพร ธัญญกิจปราดา (จ.ตาก)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68186 พ 13 ธ.ค. 2017
พีพี แอนด์ พี คาร์แคร์ แอนด์เซอร์วิส(จ.ฉะเชิงเทรา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68185 พ 13 ธ.ค. 2017
คุณ นที ชำมะลี (จ.หนองคาย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68184 พ 13 ธ.ค. 2017
คุณ กฤชนัท ไญยะพงศ์ (จ.บุรีรัมย์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า