สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
71228 จ 18 มิ.ย. 2018
คุณ เจมส์ (จ.สมุทรปราการ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71227 จ 18 มิ.ย. 2018
คุณ ธรรมรงค์ (เขตบางแค)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71226 จ 18 มิ.ย. 2018
ส.ต.ท. ภูธเนท (จ.ยะลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71223 จ 18 มิ.ย. 2018
คุณ ธีระทัศน์ (จ.ลำพูน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71222 จ 18 มิ.ย. 2018
บริษัท ประชาชื่น 20 จำกัด (เขตบางซื่อ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71221 จ 18 มิ.ย. 2018
คุณ สุเทพ (จ.บุรีรัมย์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71220 จ 18 มิ.ย. 2018
คุณ ศรีรัตน์ (จ.อุทัยธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71219 จ 18 มิ.ย. 2018
ร.อ.มานพ (เขตดอนเมือง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71218 จ 18 มิ.ย. 2018
บริษัท บ้านยูทรี จำกัด (เขตสะพานสูง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71217 จ 18 มิ.ย. 2018
คุุณ บูรพา (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71216 จ 18 มิ.ย. 2018
คุณ กันตินันท์ (จ.ขอนแก่น)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71214 จ 18 มิ.ย. 2018
คุณ ปรัชญา (จ.อุดรธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71213 จ 18 มิ.ย. 2018
พ.ต.อ.มงคล (จ.นนทบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71206 อา 17 มิ.ย. 2018
นวภู แซ่ตั้ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71204 อา 17 มิ.ย. 2018
จิระพงษ์ สงวนสัตย์
รอยืนยันจากลูกค้า
71202 อา 17 มิ.ย. 2018
ทิฆัมพร นิสัยตรง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71180 พฤ 14 มิ.ย. 2018
พงษ์สุวรรณ ขุมหิรัญ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71156 อ 12 มิ.ย. 2018
คุณ ธวัชชัย รังสาดทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71154 อ 12 มิ.ย. 2018
หจก.พี.ซี.การาจ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71146 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ ผดุง (เขตบึงกุ่ม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71145 จ 11 มิ.ย. 2018
สภ. โคกขาม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71144 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ ทวี (จ.นครสรรค์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71141 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ (จ.พิจิตร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71140 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ พรฑิพา (เขตบางเขน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71139 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ บัญชา (จ.ปัตตานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71138 จ 11 มิ.ย. 2018
หจก. ไฟฟ้าชัยมงคล เอ็นจิเนียริ่ง (เขตบางบอน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71137 จ 11 มิ.ย. 2018
หจก. อาชา คาร์เซ็นเตอร์ (จ.มหาสารคาม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71136 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ เมธัส (เขตหนองแขม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71135 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ ฤทัย (จ.จันทบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71134 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ ธราวุฒิ (จ.ชุมพร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71133 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ ประวิทย์ (เขตยานนาวา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71132 จ 11 มิ.ย. 2018
ร้านรวมช่าง (เขตบางแค)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71131 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ สุรศักดิ์ (จ.สงขลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71130 จ 11 มิ.ย. 2018
DD พันธุ์ปาร์ม (จ.ระนอง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71129 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ โชติ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71128 จ 11 มิ.ย. 2018
หจก. พี.ซี.การาจ (จ.สุโขทัย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71127 จ 11 มิ.ย. 2018
ร้านมนตรีเบรคซิ่ง (เขตบางขุนเทียน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71126 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ ศุภกร (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71125 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ พิมลศักดิ์ (จ.อุบลราชธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71124 จ 11 มิ.ย. 2018
บริษัท คัสตัม เมทัล ฟอร์มมิ่ง จำกัด (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71122 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ สกาวรัตน์ (จ.อุทัยธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71121 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ (จ.พิจิตร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71120 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ กมลทิพย์ (นครราสีมา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71119 จ 11 มิ.ย. 2018
คุณ รุ่งทิพย์ (จ.สุพรรณบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71114 อา 10 มิ.ย. 2018
บูรพา นิ่มแสง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71091 ศ 08 มิ.ย. 2018
พีรชา จันทร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71087 พฤ 07 มิ.ย. 2018
ภิญโญ พฤกษนันท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71084 พฤ 07 มิ.ย. 2018
ภัทร์ภูวไนย ยิ้มเกิด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71081 พฤ 07 มิ.ย. 2018
โอม บุนนาค
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71065 พ 06 มิ.ย. 2018
กรกฎ. โกสวัสดิ์
รอยืนยันจากลูกค้า

หน้า