สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
71688 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ ปวริศ กิจสุภา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71687 อ 24 ก.ค. 2018
บริษัท ยูไนเต็ด แพ็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71686 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ คงฤทธิ์ รอดแสวง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71685 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ กุญฐิติภัณฐ์ โชคธฯภิณีกฤตษ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71684 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ สยาม น้อมถนอม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71683 อ 24 ก.ค. 2018
หจก.เอ.เอ็ม.จี.มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71682 อ 24 ก.ค. 2018
บริษัท บีบีบี เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71681 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ เอกพงศ์ วาดประเสริฐ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71680 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ วลิวัลย์ (แคท โกโก้)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71679 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ กวีพล เกียรติสุรนนท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71678 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ มานพ คำเลิศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71677 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ เพชรณพัฒน์ วงศ์จันทรเสนา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71676 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ ชาณัช ช่วงยรรยง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71675 อ 24 ก.ค. 2018
ร.ม.ธีระยุทธ ภูวนพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71674 อ 24 ก.ค. 2018
บจก.คัสตัม เมทัล ฟอร์มมิ่ง (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71673 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ มีสิทธิ์ ม่วงไหมทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71672 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71671 อ 24 ก.ค. 2018
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71668 อ 24 ก.ค. 2018
ขวัญเรือน ยาวิโล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71664 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ เมตตา บุญปล้อง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71663 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ อนันต์ กระโห้ทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71659 อ 24 ก.ค. 2018
ว่าที่ร้อยตรี ชาครีย์ คะนอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71658 อ 24 ก.ค. 2018
บจก. เจ เอ็น เอส อันดามัน (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71657 อ 24 ก.ค. 2018
บริษัท จริงใจ การพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71656 อ 24 ก.ค. 2018
ยุทธศักดิ์ ตรีสะอาด
รอยืนยันจากลูกค้า
71654 อ 24 ก.ค. 2018
สมคิดธิประสงค์ หลอดเงิน
รอยืนยันจากลูกค้า
71652 อ 24 ก.ค. 2018
ธนาธิป โกยทา
รอยืนยันจากลูกค้า
71630 อา 22 ก.ค. 2018
จรัญ ขวัญปาน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71589 ศ 20 ก.ค. 2018
รัตนา บัวจูม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71588 ศ 20 ก.ค. 2018
นิ​พรรณ​ คูหา​แก้ว​
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71586 พฤ 19 ก.ค. 2018
นายสิทธิพล เมืองสอน
รอยืนยันจากลูกค้า
71582 พฤ 19 ก.ค. 2018
คงฤทธิ์ รอดแสวง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71571 พ 18 ก.ค. 2018
อิสรานุสรณ์ ชนชนะชัย
รอยืนยันจากลูกค้า
71568 พ 18 ก.ค. 2018
สายรุ้ง​ ชาญประโคน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71563 พ 18 ก.ค. 2018
นายสุขเกษม ทวีชัย
รอยืนยันจากลูกค้า
71556 พ 18 ก.ค. 2018
ฉัตรชัย เรืองแสน
รอยืนยันจากลูกค้า
71553 อ 17 ก.ค. 2018
นายณัฐพล ปานแจ่ม
รอยืนยันจากลูกค้า
71546 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ วลิวัลย์ (จ.หนองคาย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71545 อ 17 ก.ค. 2018
หจก.พีซีการาจ (จ.สุโขทัย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71544 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ จินตนา (จ.นครศรีธรรมราช)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71543 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ บดินทร์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71542 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ นรา (ภาษีเจริญ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71508 อา 15 ก.ค. 2018
ธีระยุทธ ทองจิตติ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71483 พฤ 12 ก.ค. 2018
คุณ พิชญะ (จ.ราชบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71482 พฤ 12 ก.ค. 2018
คุณ สุรชัย (จ.อุบลราชธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71481 พฤ 12 ก.ค. 2018
คุณ ไสว (จ.สระแก้ว)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71480 พฤ 12 ก.ค. 2018
ว่าที่ร้อยตรี คณิต (ยานนาวา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71479 พฤ 12 ก.ค. 2018
คุณ ยุทธศักดิ์ (จ.อุดรธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71478 พฤ 12 ก.ค. 2018
คุณ อภิชาติ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71477 พฤ 12 ก.ค. 2018
คุณ เอกพล (ราษฏร์บูรณะ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า