สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
70155 อ 10 เม.ย. 2018
คุณ ยันต์ สมัยสงค์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70154 อ 10 เม.ย. 2018
คุณ เศกสิทธิ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70151 อ 10 เม.ย. 2018
ณัฐพงศ์ วิมานสาร
รอยืนยันจากลูกค้า
70148 อ 10 เม.ย. 2018
เพทาย รัตนแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70115 อา 08 เม.ย. 2018
บริษัท ดับลิวเคเค(ประเทศไทย) จำกัด (TAX-ID:0105533054048)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70100 ส 07 เม.ย. 2018
บริษัท ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่ จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70097 ส 07 เม.ย. 2018
มณีพร เอื้อทรัพย์ทวี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70095 ส 07 เม.ย. 2018
พูนศักดิ์ ศรีสุวัฒน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70091 ศ 06 เม.ย. 2018
ยุทธศักดิ์. ตรีสะอาด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70077 ศ 06 เม.ย. 2018
กิตติพงศ์ ถาวงษ์กลาง
รอยืนยันจากลูกค้า
70072 พฤ 05 เม.ย. 2018
นายณรงค์ ควรผดุง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70057 พ 04 เม.ย. 2018
คุณ ภัทรวุธ ทิพพงหล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70054 พ 04 เม.ย. 2018
กิติพงศ์ อ่องสุวรรณ
รอยืนยันจากลูกค้า
70053 พ 04 เม.ย. 2018
มนตรี แก้วประมูล
รอยืนยันจากลูกค้า
70045 อ 03 เม.ย. 2018
นายจุฑาวัชร ตรงดี
รอยืนยันจากลูกค้า
70044 อ 03 เม.ย. 2018
คุณ กิตติศักดิ์ ดำรงค์หวัง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70041 อ 03 เม.ย. 2018
สหพล แสนปากดี
รอยืนยันจากลูกค้า
70024 จ 02 เม.ย. 2018
ธนากร กรเกี่ยว
รอยืนยันจากลูกค้า
70013 อา 01 เม.ย. 2018
พรเทพ ตรีกมล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69999 ส 31 มี.ค. 2018
คุณ นิคม เก่งถิ่นเถื่อน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69979 พฤ 29 มี.ค. 2018
ฐาปน ทัพพะรังสี
รอยืนยันจากลูกค้า
69977 พฤ 29 มี.ค. 2018
เกริกฤทธิ์ สารคำ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69967 พฤ 29 มี.ค. 2018
ฉัตรธีรพล​ สุรสิริจิรากุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69959 พ 28 มี.ค. 2018
ปดารณี รอดสุด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69956 พ 28 มี.ค. 2018
Sompote Saelee
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69954 พ 28 มี.ค. 2018
นางสาวพรรณี พิมพ์โพธิ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69952 พ 28 มี.ค. 2018
บริษัท เซราไทย จำกัด (Tax-ID:0105536084789)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69945 อ 27 มี.ค. 2018
นายทวี เพียรคำ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69942 อ 27 มี.ค. 2018
บวร ธูปหอม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69939 อ 27 มี.ค. 2018
นางสาวกัญจนา รัตนเทพี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69936 อ 27 มี.ค. 2018
นพเดช ทองดี
รอยืนยันจากลูกค้า
69933 อ 27 มี.ค. 2018
วรวุฒิ ขุมวรฐายี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69926 จ 26 มี.ค. 2018
ยุทธศักดิ์ ตรีสะอาด
รอยืนยันจากลูกค้า
69925 จ 26 มี.ค. 2018
เฉลิมพล แย้มบุญนาก
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69921 จ 26 มี.ค. 2018
Sompote Saelee
รอยืนยันจากลูกค้า
69898 ส 24 มี.ค. 2018
น.ส.ปิยวรรณ ไล่ตระกูล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69890 ศ 23 มี.ค. 2018
เกษตร ทับเทศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69883 ศ 23 มี.ค. 2018
ธนุ พัฒนมงคลเชฐ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69881 ศ 23 มี.ค. 2018
เปรมพัทธ์ เปรมปฏิพัทธ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69864 พฤ 22 มี.ค. 2018
วินัย อินทรานนท์
รอยืนยันจากลูกค้า
69853 พ 21 มี.ค. 2018
วิทวัฒน์ ไชยกาล
รอยืนยันจากลูกค้า
69812 จ 19 มี.ค. 2018
บริษัท ช.พานิชหลานหลวง จำกัด
รอยืนยันจากลูกค้า
69793 ศ 16 มี.ค. 2018
นายพรเทพ บุญมี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69784 พฤ 15 มี.ค. 2018
ภาคภูมิ ชูขาว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69780 พฤ 15 มี.ค. 2018
บันดาล ดีอุดมจันทร์
รอยืนยันจากลูกค้า
69774 พฤ 15 มี.ค. 2018
วิชัย ตั้งดำรงธรรม
รอยืนยันจากลูกค้า
69773 พฤ 15 มี.ค. 2018
ภาณุมาศ แซ่ตั้ง
รอยืนยันจากลูกค้า
69754 อ 13 มี.ค. 2018
จ.อ.อนุชา แสงใหญ่
รอยืนยันจากลูกค้า
69732 จ 12 มี.ค. 2018
สุพัฒน์ สุธีทัศน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69728 จ 12 มี.ค. 2018
กฤตภาส อร่ามเจริญรัตน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า