สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
68498 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ กฤษฎา ถาวาระ (จ.สงขลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68497 พ 27 ธ.ค. 2017
ร.อ.นิคม คงเปรม (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68496 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ คงฤทธิ์ รอดแสวง (จ.นครสวรรค์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68495 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ อรประภา การวิจิตร (จ.นครปฐม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68493 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ สมศักดิ์ จินดา (จ.ภูเก็ต)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68492 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ จุฬารัตน์ ผ่องจิต (จ.กำแพงเพชร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68491 พ 27 ธ.ค. 2017
นายเมธา ศรีสะระ
รอยืนยันจากลูกค้า
68490 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ ภาวดี แตงโพธิ์ (บางกะปิ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68489 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ จอมยุทธ เรืองสุข (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68487 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ ปฏิ กรวิกดรงค์ (จ.นนทบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68486 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ ปรียาพัฒน์พร ภากลิ่นโสภณ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68485 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ หนุ่ม (จ.เลย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68484 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล (จ.สงขลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68483 พ 27 ธ.ค. 2017
หจก.วรวุฒิกลการ (จ.สุโขทัย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68482 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ สุพชญาย์ คร้ามดี (วังทองหลาง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68480 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ กิตติพงษ์ ใจกล้า (จ.สุรินทร์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68479 พ 27 ธ.ค. 2017
คุณ อัจฉรา สาจัน (จ.สิงห์บุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68465 อ 26 ธ.ค. 2017
นายบรรณวัฒน์ ชอบธรรม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68463 อ 26 ธ.ค. 2017
นางสำลี สุธร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68455 อ 26 ธ.ค. 2017
ติณอะไหล่
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68448 จ 25 ธ.ค. 2017
นายกฤษฎา ศรีวิชา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68445 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ จุฬารัตน์ ผ่องจิต (จ.กำแพงเพชร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68443 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ พรพรรณ โชคชัยสุรียา (คันนายาว)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68442 จ 25 ธ.ค. 2017
นางสาว สุชานนท์ เอี่ยมพันธ์ (ตลิ่งชัน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68440 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ สุกิจ ยนตรา (ดอนเมือง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68439 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ โสรยา จำนงประโคน (จ.บุรีรัมย์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68438 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ วันนา (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68437 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ ทศพล แก้วศรีหาวงษ์ (จ.ศรีสะเกษ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68433 จ 25 ธ.ค. 2017
อนุรักษ์ บุญสม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68430 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ ไสว บุญณะอินทร์ (จ.สระแก้ว)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68428 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ อนุสรณ์ ศรีโยทะ (จ.มหาสารคาม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68427 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ ปิติชัย การะเวก (จ.นนทบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68426 จ 25 ธ.ค. 2017
คุุณ เกรียงศักดิ์ หาญประสิทธิ์คำ (จ.บุรีรัมย์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68425 จ 25 ธ.ค. 2017
บจก.พี เอส แอร์ วิศวกรรมและบริการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68423 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ พูนสิน ปัณฑิตานนท์ (ภาษีเจริญ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68422 จ 25 ธ.ค. 2017
หจก.พีซีการาจ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68421 จ 25 ธ.ค. 2017
สมศักดิ์ จันพางาม
รอยืนยันจากลูกค้า
68420 จ 25 ธ.ค. 2017
ดลณภพ พงศโรจน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68419 จ 25 ธ.ค. 2017
คุณ ทวัศักดิ์ ทวิชสังข์ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68417 จ 25 ธ.ค. 2017
สมศักดิ์ จันพางาม
รอยืนยันจากลูกค้า
68407 จ 25 ธ.ค. 2017
ณัฐวุฒิ บวรไชยชาญ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68404 อา 24 ธ.ค. 2017
คุณ ประมวล พรมทา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68398 อา 24 ธ.ค. 2017
พรเทพ สถิรปัญญา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68394 อา 24 ธ.ค. 2017
พิชญ์ชญานิษฐ์ ทองวิไล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68390 ส 23 ธ.ค. 2017
คุณ ธรรมรงค์ วิมลศิริพรรณ (บางแค)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68389 ส 23 ธ.ค. 2017
คุณ กิตติศักดิ์ เชาวน์ชะตา (จ.นครศรีธรรมราช)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68388 ส 23 ธ.ค. 2017
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า (จ.พิจิตร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68387 ส 23 ธ.ค. 2017
บจก.เรียลเมด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68386 ส 23 ธ.ค. 2017
คุณ ณัฐพงษ์ (ดอนเมือง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
68369 ศ 22 ธ.ค. 2017
ปานทอง โกพลรัตน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า