สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
72138 ศ 24 ส.ค. 2018
กรัณย์ พลวัน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72130 พฤ 23 ส.ค. 2018
วีระวัฒน์ ศรีแก่บ้าน แผนก ED
รอยืนยันจากลูกค้า
72110 อ 21 ส.ค. 2018
ปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์
รอยืนยันจากลูกค้า
72109 อ 21 ส.ค. 2018
ปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์
รอยืนยันจากลูกค้า
72098 จ 20 ส.ค. 2018
ลิขิต สมบัติหลาย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72097 จ 20 ส.ค. 2018
นาย ดิษกุลล์ ดวนใหญ่
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72094 จ 20 ส.ค. 2018
อมรเทพ ถาวรศรี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72088 จ 20 ส.ค. 2018
นพพร สว่างรุ่งเรือง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72071 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ สุนทร พจน์ธนมาศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72070 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ ปภังกร ย่องบุตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72069 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ ภูมิสิทธิ์ ถ้ำทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72068 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ นรินทร์ รัตนแก้วบุตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72067 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ สมฤทัย กงไกรลาศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72066 ส 18 ส.ค. 2018
หจก.โมเดิร์นคลีน ซัก อบรีด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72065 ส 18 ส.ค. 2018
บริษัท เวลลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72064 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ มีสิทธิ์ ม่วงไหมทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72063 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ สุรชัย กังแฮ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72061 ส 18 ส.ค. 2018
คุณ ยุทธจักร เชื่อนิล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72030 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ อัครา มานะคิด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72029 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ ณัฐวัตร รัตนอนุจร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72028 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ อภิรักษ์ วรชื่น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72027 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ ศุภฤกษ์ ทองสว่าง (ร้านบึง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72026 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ วชิรวิทย์ ชาญกิจธนโภคิน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72025 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ มนทนต์ สีสม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72024 พฤ 16 ส.ค. 2018
ส.ต.ท.ถิรวุฒิ ดำริสระน้อย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72023 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ พจนีย์ โสทิน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72022 พฤ 16 ส.ค. 2018
คุณ สุริยัน แดงขันธ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72021 พฤ 16 ส.ค. 2018
บจก.ซัฟไฟซ์ เคมิคอล (ไทยแลนด์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71992 จ 13 ส.ค. 2018
ปริวรรต พลายศรี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71958 ศ 10 ส.ค. 2018
ภูปภาส ชาติพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71954 พฤ 09 ส.ค. 2018
สมคิดธิประสงค์ หลอดเงิน
รอยืนยันจากลูกค้า
71947 พ 08 ส.ค. 2018
จุรีพร ผสม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71943 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ เลิศฤทธิ์ วินุราช
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71942 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ จันทา สนั่นเอื้อ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71941 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71940 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ จิตติ สุขเอก
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71939 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71938 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ วชิรมนตรี คงวชิรวิทย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71937 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ ปิยนาถ แสนพินิจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71936 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ แดน แดงเครือ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71935 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ อรกัญญา เนตรประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71934 พ 08 ส.ค. 2018
บจก.เอ็นยูเอ ควอลิตี้ โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลายส์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71933 พ 08 ส.ค. 2018
หจก.โมเดิร์นคลีน ซัก อบ รีด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71931 พ 08 ส.ค. 2018
บริษัท พาธเวย์ซัพพลีเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71930 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ สุดาพร ทองสุข
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71929 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ ธรรมรัตน์ ศุภกิจโยธิน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71928 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ นฤพนธ์ พินิตย์อัทธยา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71927 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ วินัย รามขาว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71926 พ 08 ส.ค. 2018
ร้านวังเหล้ก
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71925 พ 08 ส.ค. 2018
คุณ บุญช่วย รำขำ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า