สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
70416 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ สมคิด หลายคงคา
ได้รับของแล้ว
70415 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ เติมศักดิ์ ผอมด้วง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70414 พฤ 26 เม.ย. 2018
บจก.เจ.เอ็ม.เค.อินเตอร์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70413 พฤ 26 เม.ย. 2018
บจก.ซี เค วัน ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70412 พฤ 26 เม.ย. 2018
โรงน้ำแข็งสมชัย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70411 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ ศราวุฒิ พูลมา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70410 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ จาโรจน์ ขวัญซ้าย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70409 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ อาทิตย์ งามขำ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70408 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ ชณินทร์ ออตระกูล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70406 พฤ 26 เม.ย. 2018
บจก.เซราไทย (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70404 พฤ 26 เม.ย. 2018
บจก. ดีดี ออโต้ 1999 (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70388 พ 25 เม.ย. 2018
นิวัฒน์ จันทร์อุดม
รอยืนยันจากลูกค้า
70381 อ 24 เม.ย. 2018
กิติพงศ์ อ่องสุวรรณ
รอยืนยันจากลูกค้า
70369 อ 24 เม.ย. 2018
บริษัท ช.พานิชหลานหลวง จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70360 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ สนธยา สุขสบาย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70359 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ประติมา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70358 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ อภิญญา สมใจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70357 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ การุณย์ อลค์สรณะคมกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70356 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ สมหมาย ขำเดช
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70355 จ 23 เม.ย. 2018
บจก. 411 มาร์เก็ตติ้ง (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70354 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ปรียาพัฒน์พร ภากลิ่นโสภณ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70353 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ สมเกียรติ ฟักทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70352 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ กฤชณัท ไญยะพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70351 จ 23 เม.ย. 2018
ร้าน สีฟ้าฟาร์ม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70350 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ วิลัยวรรณ แก้วกัณฑา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70349 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ มนต์สันต์ สีห์โสภณ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70348 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ คีตการ แก้วเล็ก
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70347 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ สุทธิชัย วงศ์ชัยรุ่งเรือง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70346 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ อภิรักษ์ วรชื่น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70345 จ 23 เม.ย. 2018
บจก.อเดคอม คอมเพรสโซเรน (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70343 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ นุกูล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70342 จ 23 เม.ย. 2018
ร้านกิลล์ยางยนต์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70341 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ปวริศร์ หาระชัย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70340 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ประพันธ์ ชาติกานน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70339 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เวชปรีชา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70338 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ นรินทร์ นาควิจิตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70337 จ 23 เม.ย. 2018
หจก. พี.ซี.การาจ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70336 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ชัยรัตน์ รติพรเลิศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70335 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ปาณิศา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70334 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ประติมา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70332 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ วลีวัลย์ (แคท โกโก้)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70331 จ 23 เม.ย. 2018
พตต.กรกช จงนิมิตรสถาพร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70330 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ชูเกียรติยะ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70329 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ อรทัย แนบชิด (แผนกอะไหล่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70328 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ ปราณี กัณศาสตร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70327 จ 23 เม.ย. 2018
อู่รุ่งโรจน์เซอร์วิส
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70326 จ 23 เม.ย. 2018
ร้อยตำรวจโท ธวัช ศรีอุดมพงษ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70325 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70324 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ โชคชัย วานิชย์สกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70322 จ 23 เม.ย. 2018
คุณ กิตติมา อำนวยโชคทวี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า