สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
71696 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ รวิภาส ศรีวิชัย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71695 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ นครินทร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71694 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ พัชรินทร์ ธรรมบรรจง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71693 อ 24 ก.ค. 2018
บริษัท ประชาชื่น 20 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71692 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ พิพัฒน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71691 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ พัฒนา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71690 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ หิรัญ ภูเก็ตสกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71689 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ บุญยศักดิ์ ต๊ะแปงปัน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71688 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ ปวริศ กิจสุภา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71687 อ 24 ก.ค. 2018
บริษัท ยูไนเต็ด แพ็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71686 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ คงฤทธิ์ รอดแสวง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71685 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ กุญฐิติภัณฐ์ โชคธฯภิณีกฤตษ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71684 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ สยาม น้อมถนอม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71683 อ 24 ก.ค. 2018
หจก.เอ.เอ็ม.จี.มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71682 อ 24 ก.ค. 2018
บริษัท บีบีบี เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71681 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ เอกพงศ์ วาดประเสริฐ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71680 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ วลิวัลย์ (แคท โกโก้)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71679 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ กวีพล เกียรติสุรนนท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71678 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ มานพ คำเลิศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71677 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ เพชรณพัฒน์ วงศ์จันทรเสนา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71676 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ ชาณัช ช่วงยรรยง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71675 อ 24 ก.ค. 2018
ร.ม.ธีระยุทธ ภูวนพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71674 อ 24 ก.ค. 2018
บจก.คัสตัม เมทัล ฟอร์มมิ่ง (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71673 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ มีสิทธิ์ ม่วงไหมทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71672 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71671 อ 24 ก.ค. 2018
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71668 อ 24 ก.ค. 2018
ขวัญเรือน ยาวิโล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71664 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ เมตตา บุญปล้อง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71663 อ 24 ก.ค. 2018
คุณ อนันต์ กระโห้ทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71659 อ 24 ก.ค. 2018
ว่าที่ร้อยตรี ชาครีย์ คะนอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71658 อ 24 ก.ค. 2018
บจก. เจ เอ็น เอส อันดามัน (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71657 อ 24 ก.ค. 2018
บริษัท จริงใจ การพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71656 อ 24 ก.ค. 2018
ยุทธศักดิ์ ตรีสะอาด
รอยืนยันจากลูกค้า
71654 อ 24 ก.ค. 2018
สมคิดธิประสงค์ หลอดเงิน
รอยืนยันจากลูกค้า
71652 อ 24 ก.ค. 2018
ธนาธิป โกยทา
รอยืนยันจากลูกค้า
71630 อา 22 ก.ค. 2018
จรัญ ขวัญปาน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71589 ศ 20 ก.ค. 2018
รัตนา บัวจูม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71588 ศ 20 ก.ค. 2018
นิ​พรรณ​ คูหา​แก้ว​
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71586 พฤ 19 ก.ค. 2018
นายสิทธิพล เมืองสอน
รอยืนยันจากลูกค้า
71582 พฤ 19 ก.ค. 2018
คงฤทธิ์ รอดแสวง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71571 พ 18 ก.ค. 2018
อิสรานุสรณ์ ชนชนะชัย
รอยืนยันจากลูกค้า
71568 พ 18 ก.ค. 2018
สายรุ้ง​ ชาญประโคน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71563 พ 18 ก.ค. 2018
นายสุขเกษม ทวีชัย
รอยืนยันจากลูกค้า
71556 พ 18 ก.ค. 2018
ฉัตรชัย เรืองแสน
รอยืนยันจากลูกค้า
71553 อ 17 ก.ค. 2018
นายณัฐพล ปานแจ่ม
รอยืนยันจากลูกค้า
71546 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ วลิวัลย์ (จ.หนองคาย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71545 อ 17 ก.ค. 2018
หจก.พีซีการาจ (จ.สุโขทัย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71544 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ จินตนา (จ.นครศรีธรรมราช)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71543 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ บดินทร์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
71542 อ 17 ก.ค. 2018
คุณ นรา (ภาษีเจริญ)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า