สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
70746 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ศิรดา สุจจชารี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70745 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ยุทธจักร เชื้อนิล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70744 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ อัศวิน สมัครบุตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70743 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ วีรพงษ์ พรพิมลรุ่งโรจน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70742 ศ 18 พ.ค. 2018
บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70741 ศ 18 พ.ค. 2018
ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ำดื่ม (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70740 ศ 18 พ.ค. 2018
หจก.ปวีณา คาร์เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70739 ศ 18 พ.ค. 2018
ร้าน โคกเจริญการยาง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70738 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ โชติ พิณทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70737 ศ 18 พ.ค. 2018
บริษัท แอดไวเซอร์ ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70736 ศ 18 พ.ค. 2018
พ.จ.อ. วิทยา ทรงคาสี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70735 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ชาตรี เตินขุนทด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70733 ศ 18 พ.ค. 2018
สมเจตน์ แก้วมณีสุข
รอยืนยันจากลูกค้า
70728 ศ 18 พ.ค. 2018
ธีรเทพ มีแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70716 พฤ 17 พ.ค. 2018
ตรีศักดิ์ กลับจันทร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70706 พ 16 พ.ค. 2018
ยุทธศักดิ์. ตรีสะอาด
รอยืนยันจากลูกค้า
70704 พ 16 พ.ค. 2018
สมชาย​ จา​ระ​ณะ
รอยืนยันจากลูกค้า
70673 จ 14 พ.ค. 2018
วัลลภ มงคลวิทย์
รอยืนยันจากลูกค้า
70636 ศ 11 พ.ค. 2018
รณกร สัตยดาวนิช
รอยืนยันจากลูกค้า
70629 พฤ 10 พ.ค. 2018
ณฐมน พึ่งพเดเช
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70609 พ 09 พ.ค. 2018
ร้านคุ้มแอร์
รอยืนยันจากลูกค้า
70594 พ 09 พ.ค. 2018
สุวภัทร ผลวงษ์
รอยืนยันจากลูกค้า
70593 อ 08 พ.ค. 2018
นาย อัศวิน กลิ่นแก้ว
รอยืนยันจากลูกค้า
70591 อ 08 พ.ค. 2018
พงษ์พันธ์ ธีระการุณการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70588 อ 08 พ.ค. 2018
นางสาววรรณปกรณ์ สุดตะนา
รอยืนยันจากลูกค้า
70586 อ 08 พ.ค. 2018
นายสิทธิพล เมืองสอน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70585 อ 08 พ.ค. 2018
วราลักษณ์ คุ้มวงษ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70582 อ 08 พ.ค. 2018
นาย นรากร กาละศรี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70579 อ 08 พ.ค. 2018
Kris Limpavuttivaranon
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70561 อา 06 พ.ค. 2018
รวี น้อยลูน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70532 ศ 04 พ.ค. 2018
จิตเกษม พรประพันธ์
รอยืนยันจากลูกค้า
70527 ศ 04 พ.ค. 2018
ซุลกอรใน. มัตติยา
รอยืนยันจากลูกค้า
70524 พฤ 03 พ.ค. 2018
อำพันธ์ แมลงภู่ทอง
รอยืนยันจากลูกค้า
70518 พฤ 03 พ.ค. 2018
ภัทร เจริญกลกิจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70506 พ 02 พ.ค. 2018
อับดุลเลาะ บือราเฮง
รอยืนยันจากลูกค้า
70504 พ 02 พ.ค. 2018
นรินทร์ยนตรการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70485 จ 30 เม.ย. 2018
หจก.999คาร์มาสเตอร์​ กรุ๊ป
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70479 จ 30 เม.ย. 2018
ร้านเศรษฐีเครื่องเย็น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70476 จ 30 เม.ย. 2018
บริษัท เอส วี ดีเวลลอปเมนท์ 2001 จำกัด (สาขา 2)
รอยืนยันจากลูกค้า
70469 อา 29 เม.ย. 2018
มนตรี โพธิวงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70450 ส 28 เม.ย. 2018
ณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล
รอยืนยันจากลูกค้า
70438 ศ 27 เม.ย. 2018
สมพร. พุทธกัลยา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70435 ศ 27 เม.ย. 2018
ยุทศักดิ์. ตรีสะอาด
รอยืนยันจากลูกค้า
70434 ศ 27 เม.ย. 2018
คุณ ทิพวัลย์ จาบทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70433 ศ 27 เม.ย. 2018
คุณ ภาคภูมิ ขูขาว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70432 ศ 27 เม.ย. 2018
บริษัท เรียลเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70422 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ สุรสิทธิ์ สุรเสรีวงษ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70421 พฤ 26 เม.ย. 2018
คุณ ธนกฤต ชาวบ้านกร่าน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70420 พฤ 26 เม.ย. 2018
หจก.พาวเวอร์ทรานสปอร์ต (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70418 พฤ 26 เม.ย. 2018
ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ำดื่ม (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า