สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
70861 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ (จ.พิจิตร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70860 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ปริญญา (จ.จันทบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70859 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ วิลัยวรรณ (จ.ลำปาง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70858 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ไพฑูรย์ (จ.แพร่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70857 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ สุภาพร (จ.อุดรธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70856 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ อนันต์ (จ.อุดรธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70855 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ กัลยา (วังทองหลาง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70854 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ทัศวัฒน์ (จ.ขอนแก่น)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70853 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ วิชัย (จ.ฉะเชิงเทรา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70852 พฤ 24 พ.ค. 2018
บริษัท ซิกม่า เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (จ.นครราชสีมา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70851 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ธนวัฒน์ (จ.อุตรดิตถ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70850 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ศุภลักษณ์ (จ.เพชรบูรณ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70849 พฤ 24 พ.ค. 2018
หจก. วรวุฒิกลการ (จ.สุโขทัย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70848 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ อัจฉริยะ (จ.ขอนแก่น)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70847 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ พิชญะ (จ.ราชบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70845 พฤ 24 พ.ค. 2018
บริษัท พลอยรดา (จ.ระยอง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70840 พฤ 24 พ.ค. 2018
ร้านนิธิโชติ เซอร์วิส (จ.อยุธยา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70836 พฤ 24 พ.ค. 2018
วิวัฒน์ จันทรากุล
รอยืนยันจากลูกค้า
70833 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ อติชาติ (จ.กำแพงเพชร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70832 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ นารีรันต์ (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70831 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ประมุข (จ.นครพนม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70825 พ 23 พ.ค. 2018
คุณ สุชาติ (จ.นนทบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70824 พ 23 พ.ค. 2018
คุณ ฐาปกรณ์ (จ.เพชรบูรณ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70822 พ 23 พ.ค. 2018
อนุสรณ์ ประสมสุข
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70820 พ 23 พ.ค. 2018
หจก. โฮมแคร์เฟอร์นิเจอร์
รอยืนยันจากลูกค้า
70800 จ 21 พ.ค. 2018
กัญสยา อนุสารสุนทร
รอยืนยันจากลูกค้า
70798 จ 21 พ.ค. 2018
คุณ ณัฐพงศ์ ศรศิริ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70797 จ 21 พ.ค. 2018
คุณ อภิรักษ์ วรชิ่น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70786 อา 20 พ.ค. 2018
กิติพงศ์ อ่องสุวรรณ
รอยืนยันจากลูกค้า
70777 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ พิขญะ ภูริพัฒน์วรากุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70776 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ กณวรรธพ์ ช่อกระทุ่ม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70775 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ สุพจน์ เอี่ยมแฝงกรุง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70773 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ ธนกร น้ำเย็น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70772 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ กฤณ บุญยมาลิก
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70771 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ วิลัยวรรณ แก้วกัณฑา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70770 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ เอกพงศ์ วาดประเสริฐ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70769 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ โชติ พิณทอง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70768 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ ศุภกฤษ์ ทองสว่าง (ร้านบึม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70767 ส 19 พ.ค. 2018
ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70766 ส 19 พ.ค. 2018
บจก. ช.พานิช หลานหลวง (สาขา 00003)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70765 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ วรสิทธิ์ จันทร์สว่าง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70764 ส 19 พ.ค. 2018
คุณ เพทาย รัตนแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70754 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ไพโรจน์ ลาภสมบูรณานนท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70753 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ อาชวิน พรคเณศ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70752 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ภัทิรา เพชรพิมาย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70751 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ภูวดล สวัสดี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70750 ศ 18 พ.ค. 2018
TT SMILE CAR
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70749 ศ 18 พ.ค. 2018
หจก.วรวุฒิกลการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70748 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ศิริพล สิริยุทธพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70747 ศ 18 พ.ค. 2018
คุณ ธันวา กล้าหาร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า