สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
70951 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ถุงเงิน (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70950 จ 28 พ.ค. 2018
บริษัท เจ เอ็น เอส อันดามัน จำกัด (จ.สมุทรสาคร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70949 จ 28 พ.ค. 2018
หจก.ป.กิตติพันธุ์ (จ.ขอนแก่น)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70948 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ วศิน (จ.ระนอง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70947 จ 28 พ.ค. 2018
ผอ.พงษ์ศักดิ์ (จ.นครราชสีมา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70946 จ 28 พ.ค. 2018
ร้านเศรษฐีเครื่องเย็น (จ.กำแพงเพชร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70945 จ 28 พ.ค. 2018
ส.อ.ธนาทิพย์ (จ.พิษณุโลก)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70944 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ ลัคนา (จ.สงขลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70942 จ 28 พ.ค. 2018 - อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70941 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ วงศกร (จ.ลำพูน)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70940 จ 28 พ.ค. 2018
คุณ พัชรินทร์ (จ.สมุทรสงคราม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70939 จ 28 พ.ค. 2018
อู๋เศกสรรค์เซอร์วิส (จ.อยุธยา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70938 จ 28 พ.ค. 2018
บริษัท กู๊ดวิลล์ ดิสทริบิวเตอร์ (เขตบึงกุ่ม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70937 จ 28 พ.ค. 2018
บจก. เจ.พี.ดับบลิว แลนด์แอนด์คอนสตรัคชั่น (จ.ราชบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70915 ส 26 พ.ค. 2018
คุณ ณชนก มีผลกิจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70914 ส 26 พ.ค. 2018
คุณ พิสิฐ ศุภากิจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70903 ศ 25 พ.ค. 2018
กิติพงศ์ อ่องสุวรรณ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70900 ศ 25 พ.ค. 2018
ภัทร เจริญกลกิจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70899 ศ 25 พ.ค. 2018
คุณ พัชรินทร์ (จ.นครราชสีมา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70898 ศ 25 พ.ค. 2018
คุณ วิลัยวรรณ (จ.ลำปาง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70897 ศ 25 พ.ค. 2018
คุณธวัชชัย (จ.ปทุมธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70896 ศ 25 พ.ค. 2018
พลเอก ณรงค์ศักดิ์ (จ.ปราจีนบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70895 ศ 25 พ.ค. 2018
หจก. ลัสเตอร์ชิป (เขตพระโขนง)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70894 ศ 25 พ.ค. 2018
บริษัท ท็อป ฮาร์เวส์ท จำกัด (จ.สุราษฎร์ธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70893 ศ 25 พ.ค. 2018
บริษัท ท็อป ฮาร์เวส์ท จำกัด (จ.สุราษฎร์ธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70892 ศ 25 พ.ค. 2018
คุณ ยุทธจักร (จ.อุบลราชธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70889 ศ 25 พ.ค. 2018
TT SMILE CAR
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70888 ศ 25 พ.ค. 2018
หจก. ไตรรงค์ ซัพพลาย (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70887 ศ 25 พ.ค. 2018
คุณ ศิริลักษณ์ (เขตสาทร)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70886 ศ 25 พ.ค. 2018
หจก. อาชา คาร์เซ็นเตอร์ (จ.มหาสารคาม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70881 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ณัฏฐกานต์ (จ.สระบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70880 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ศรันทร์ธร (กทม.)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70879 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ สุภาพร (จ.อุดรธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70878 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ชัยวัฒน์ (จ.มหาสารคาม)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70877 พฤ 24 พ.ค. 2018
หจก. วรวุฒิกลการ (จ.สุโขทัย)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70876 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ มนตรี (จ.ฉะเชิงเทรา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70875 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ สมพร (จ.เพชรบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70874 พฤ 24 พ.ค. 2018
ร้านโรงกลึงฮุยการช่าง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70873 พฤ 24 พ.ค. 2018
ด.ด.บุญศิล (จ.อุบลราชธานี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70872 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ สมพร (เขตพญาไท)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70871 พฤ 24 พ.ค. 2018
หจก.ป.กิตติพันธุ์ (จ.ขอนแก่น)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70870 พฤ 24 พ.ค. 2018
บจก.ท็อป แลนด์ แอสเสทส์ (จ.ชลบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70869 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ พิพัฒน์ (จ.ราชบุรี)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70868 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ไพฑูรย์ (จ.แพร่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70867 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ กฤษ (เขตทวีวัฒนา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70866 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ กรกช (จ.บุรีรัมย์)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70865 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ สุริยา (จ.สงขลา)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70864 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ สุกัญญา (จ.ขอนแก่น)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70863 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ ภูสโรจ (จ.นครศรีธรรมราช)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
70862 พฤ 24 พ.ค. 2018
คุณ เมทินี (จ.ชัยนาท)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า