สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
69515 ส 24 ก.พ. 2018
วลีวัลย์ (แคท โกโก้)
รอยืนยันจากลูกค้า
69509 ศ 23 ก.พ. 2018
ธนภัทร อำพันแสง
รอยืนยันจากลูกค้า
69507 ศ 23 ก.พ. 2018
นายนันธิพัศรย์ ชาวโพธิ์
รอยืนยันจากลูกค้า
69503 ศ 23 ก.พ. 2018
เชิงชาย เลียวธุวพันธ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69498 พฤ 22 ก.พ. 2018
ปรเมษ วัฒนศิริวิบูลย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69496 พฤ 22 ก.พ. 2018
นายอนุวัต เปล่งปลั่ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69495 พฤ 22 ก.พ. 2018
จินดารัตน์ รักสัตย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69479 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ อนุชา คำวีระ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69478 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.แอล.พี.บีช รีสอร์ท (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69477 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ กิตติศักดิ์ หมอกเจริญพงศ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69476 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ พิบูลย์ สุระมณี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69475 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ธีรพงษ์ วิชญเนตินัย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69474 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ธวัชชัย ด้วงทองแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69473 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ มนัมนต์ ทองบุปผา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69472 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ศุภกร พินิจวงษ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69471 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.เจเอ็ม มอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69470 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.วรุตม์เอ็นยิเนียริ่ง (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69469 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ ชุมพร ผลประเสริฐ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69468 พ 21 ก.พ. 2018
คุณ สมบัติ ปูนกลาง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69467 พ 21 ก.พ. 2018
บจก.เอส.เค.โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แอนด์อินเตอร์เทรดกรุ๊ป
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69456 พ 21 ก.พ. 2018
บริษัท ที.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รอยืนยันจากลูกค้า
69450 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ไพทูรย์ เงินกลม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69449 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ พงษ์ศักดิ์ ยุทธนาชัยกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69448 อ 20 ก.พ. 2018
หจก.วรวุฒิกลการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69447 อ 20 ก.พ. 2018
บจก.ทองสุขเสริม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69446 อ 20 ก.พ. 2018
SDS ขนส่ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69445 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ธลัฏฐ์ ตันติชยานันท์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69444 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ตำนาน ศรีเกษตรกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69443 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ศิลามณี ศรีสุวรรณ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69442 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ถฃภาคภูมิ เลาหบุตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69441 อ 20 ก.พ. 2018
ร้าน โมดิฟายซาวด์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69439 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ชัยชนะ ชื่นชอบ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69438 อ 20 ก.พ. 2018
หจก.นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69437 อ 20 ก.พ. 2018
สุรินทร์ มหาวรรณ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69434 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ โอภาส ลึกสีทา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69433 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ สุพรรษา สาครชัยเจริญ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69431 อ 20 ก.พ. 2018
บริษัท ดิษฐเมธ เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69424 อ 20 ก.พ. 2018
นาย ภาคิน เขตเจริญ
รอยืนยันจากลูกค้า
69423 อ 20 ก.พ. 2018
คุณ ชานน ฟองละแอ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69422 อ 20 ก.พ. 2018
บริษัท เรียลเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69421 อ 20 ก.พ. 2018
หจก. ทุ่งสงแบตเตอรี่ (สำนักงานใหญ่)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69414 จ 19 ก.พ. 2018
บริษัท เอส วี ดีเวลลอปเมนท์ 2001 จำกัด (สาขา 2)
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69406 จ 19 ก.พ. 2018
คณิศร ขวัญบุรี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69394 อา 18 ก.พ. 2018
สรลักษณ์ คุ้มพงษ์
รอยืนยันจากลูกค้า
69367 ศ 16 ก.พ. 2018
โกศล จิตต์ตรง
รอยืนยันจากลูกค้า
69365 ศ 16 ก.พ. 2018
พลวัฒน์ ธนะจันทร์
รอยืนยันจากลูกค้า
69357 พฤ 15 ก.พ. 2018
น.ส.ปิยะมาศ โมมะเกือ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
69352 พฤ 15 ก.พ. 2018
บุญมาสาโนนสูง
รอยืนยันจากลูกค้า
69349 พฤ 15 ก.พ. 2018
นายสำรวย สียางนอก
รอยืนยันจากลูกค้า
69319 จ 12 ก.พ. 2018
เพทาย รัตนแก้ว
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า