สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
72922 อ 23 ต.ค. 2018
อิศวัชร์ นนทแก้ว
ตรวจสอบ Stock
72902 อา 21 ต.ค. 2018
นางอารยา มหาวงศนันท์
ตรวจสอบ Stock
72900 อา 21 ต.ค. 2018
นาวี ศิลป์สุภากุล
ตรวจสอบ Stock
72895 อา 21 ต.ค. 2018
ธาตรี เสนาผดุง
ตรวจสอบ Stock
72886 ส 20 ต.ค. 2018
ศรารัตน์
ตรวจสอบ Stock
72882 ส 20 ต.ค. 2018
ธาตรี เสนาผดุง
ตรวจสอบ Stock
72879 ส 20 ต.ค. 2018
สมศักดิ์​
ตรวจสอบ Stock
72841 อ 16 ต.ค. 2018
SUWARID NOOR
ตรวจสอบ Stock
72828 จ 15 ต.ค. 2018
นางอารยา มหาวงศนันท์
ตรวจสอบ Stock
72819 อา 14 ต.ค. 2018
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์เจริญโลหะ
รอยืนยันจากลูกค้า
72813 อา 14 ต.ค. 2018
ด.ต.สมชาย ช่อผูก
รอยืนยันจากลูกค้า
72800 ศ 12 ต.ค. 2018
ชุติกาญจน์ อินสอิ้ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72783 พฤ 11 ต.ค. 2018
นายหวิง สิงหา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72759 จ 08 ต.ค. 2018
สมสกุล คงรอต
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72751 อา 07 ต.ค. 2018
สมคิดธิประสงค์ หลอดเงิน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72742 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ ปาณัสม์สร มหา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72741 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ ชยพล วงศ์ปรีดีพันธุ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72740 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ สาโรจน์ ลิมอักษร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72739 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ พิมพ์พร ทองสุข
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72738 ส 06 ต.ค. 2018
จ.ส.อ. ธนกฤต ภัทรรุ่งเมธี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72737 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ ไกรวุฒิ จันทร์กลิ่น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72736 ส 06 ต.ค. 2018
บจก.เอ็นนารา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72735 ส 06 ต.ค. 2018
บจก.คิวจีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดัคส์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72734 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ ตรีศักดิ์ ศรีสงคราม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72733 ส 06 ต.ค. 2018
หจก. ป.กิตติพันธ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72728 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ อรรณพ จตุราบัณฑิต
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72727 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ ชณันต์เกษ อ่ำอ้น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72726 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ ธนาลินี ชมดี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72725 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ อดิศักดิ์ ไม่น้อยทรัพย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72713 พฤ 04 ต.ค. 2018
ปรวรรณ เครือสุวรรณ
รอยืนยันจากลูกค้า
72693 อ 02 ต.ค. 2018
ชยพล วงศ์ปรีดีพันธุ์
รอยืนยันจากลูกค้า
72680 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ จิราวัฒณ์ แก้วประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72679 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ อภิชาติ เจียงเพ็ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72678 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ ปฎิวัติ บุญธรรม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72677 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72675 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ เสรี ทองบุญรอด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72674 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ พจนารถ คล้ายดวงแข
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72673 จ 01 ต.ค. 2018
ร้านไอดีเทค
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72672 จ 01 ต.ค. 2018
ด.ต.สุรพล พันธ์เจริญ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72671 จ 01 ต.ค. 2018
ว่าที่ร้อยตรี คณิต อัศวโอฬาร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72670 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ ศรัทธา ก่อเกิดตระกูล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72664 อา 30 ก.ย. 2018
ขจรศักดิ์ เหลืองศรีจันทร์
รอยืนยันจากลูกค้า
72662 อา 30 ก.ย. 2018
วชิรพล พูลสวัสดิ์
รอยืนยันจากลูกค้า
72644 ส 29 ก.ย. 2018
นายอดิศักดิ์ ไม่น้อยทรัพย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72615 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ กฤตยา นิจจอหอ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72614 อ 25 ก.ย. 2018
หจก. ซี ซี เอส การาจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72613 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ รุสลี สุหลง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72612 อ 25 ก.ย. 2018
ร้าน ช.ศรีนครการยาง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72611 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ ชัยชนะ ชื่นชอบ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72610 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ วิภาดา พิมพา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า